ภาพกิจกรรม
พิธีเททองหล่อพระอุปคุต-พุทธาภิเษกหลวงพ่อดำ ปี 2563
( จำนวน 0 รูป / ดู 215 ครั้ง )
โครงการบรรพชาสามเณรบวชเนขัมมะ ปี2561
( จำนวน 4 รูป / ดู 1219 ครั้ง )
การดำเนินงานโครงการบรรพชาสามเณร บวชเนกขัมมะ ถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
( จำนวน 42 รูป / ดู 7490 ครั้ง )
นักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยาทัศนศึกษาที่ จ.ชลบุรี
( จำนวน 6 รูป / ดู 1723 ครั้ง )